Mưu đồ trong Kiến Nghị 72 và Hiến Pháp 72.??

Đây là bài viết mô tả tóm gọn mưu đồ của gần 72 đảng viên cộng sản về hưu từ hành động gửi kiến nghị đến lời văn trong kiến nghị 72 – hiến pháp 72.

1./ Không ai biết rõ 72 người có trong danh sách cùng trao đổi để viết nên kiến nghị 72 và hiến pháp 72, hay chỉ một số ít người nào đó viết rồi kêu gọi (xúi) những người khác ký vào để lập thành nhóm 72.???

Nhóm 72 này chỉ đơn thuần là nhóm 72 người, hay đây là một tổ chức gồm có 72 người.??

– Hiện nay trong dân chúng chưa ai biết rõ 2 vấn đề này, đây còn là sự mù mờ về họ.!!!

2./ Mọi người ký tên ủng hộ đã đọc hết toàn văn trong thư kiến nghị 72, hiến pháp 72 chưa, hay chỉ mới đọc đoạn ngắn trong đó.??? Hay chỉ là nghe người khác kêu ký tên ủng hộ dân chủ thì cứ ký vậy thôi chứ chưa xem hết toàn văn, hoặc thậm chí lấy tên của người thân gửi vào ủng hộ cho thật nhiều.??

3./ Nếu ai, hoặc đồng bào nào đã ký tên tự tin là đã có đọc toàn văn thư kiến nghị 72 – hiến pháp 72, thì quý vị có thực hiểu hết nội dung và ý nghĩa của nó không.?? Hay, quý vị ký tên chỉ vì nghe mọi người ca tụng và quảng cáo nó sẽ mang đến dân chủ và tự do, mà hoàn toàn không hiểu hết được ý nghĩa của kiến nghị 72 lẫn hiến pháp 72.!!

– Tôi nghĩ phần lớn quý vị (đồng bào) ký tên ủng hộ chỉ vì nghe quảng cáo, và vận động ký mà chưa thật sự hiểu chi tiết nội dung trong đó.!!! Vì mọi người háo hức giải thể đảng cộng sản độc tài lãnh đạo đất nước, nên đã sơ ý, lơ đãng không đọc kỹ nội dung.

4./ Việc không đọc kỹ nội dung, không hiểu rõ chi tiết thư kiến nghị 72 và hiến pháp 72 trình bày những gì mà quý vị vội ký tên vào đó… Thì cũng giống như một bản hợp đồng có giá trị pháp lý ảnh hưởng đến tài sản và quyền lợi của quý vị mà không chịu đọc kỹ, không hiểu hết nội dung đã vội ký tên sau này sự cố xảy đến rồi ngồi tiếc nuối.

Như chính cộng sản Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân sát cánh với đảng cộng sản giải phóng miền nam, chống Mỹ xâm lược, chống ngụy bán nước để giờ mới nhận ra là bị mắc lỡm (bị gạt).

– Không hiểu cặn kẽ và chi tiết mà ký tên bừa, đó là một việc làm rất tai hại.!!!

Cái hại thứ 1 đó là mình không tôn trọng và không có trách nhiệm với chữ ký của chính mình, cái hại thứ 2 sự chân thành của mình vô tình tạo nên quyền lực cho một cá nhân, hoặc nhóm độc tài.

Nó cũng giống như việc, bạn có một căn nhà. Bất chợt có người chạy tới bảo: Anh ký ủng hộ tôi đi, ký đi rồi bạn sẽ có một số tiền lớn… Khoái quá ký vô, đúng thiệt là ký xong có liền số tiền lớn, rồi tự dưng ra đường ở. Ai dè ký tên bán nhà giá rẻ cho người ta mà không hiểu nội dung mình đã ký.!!!

Đi vào ý chính:

1. Ngay cả hiến pháp của Mỹ thời thuộc địa 1787, hiến pháp của Đức sau thế chiến thứ 2,..v.v… Đều được hình thành bởi một nhóm đại biểu đại diện cho các địa phương đã tổ chức đại hội lập hiến và soạn thảo ra Hiến Pháp quốc gia. Mà không là bởi sự góp từ ý của nhân dân.

Tức là quyền lập hiến thuộc về đại biểu của nhân dân, là Quốc Hội. Chứ không phải quyền lập hiến đến từ nhân dân.!!!

Vì nhân dân là một khái niệm vừa hẹp, vừa rộng… Tùy theo sự diễn giải mà nó trở nên hẹp, hay rộng. Trong trường hợp nghĩa rộng nếu người người, nhà nhà đều nhân danh là nhân dân để viết hiến pháp, thì có cả triệu hiến pháp bởi quyền của nhân dân. Chịu gì nổi.!!!

2. Dường như nhóm 72 người này hiểu rất rõ việc này (lập hiến thông qua đại biểu quốc hội), vì thông qua các bài phản biện giữa anhbasam với Phạm Thị Hoài và BS. Phạm Hồng Sơn trên blog anhbasam đã thể hiện điều đó. Nhưng dường như, họ cố tình làm lơ để họ tự ý, tự quyết viết ra hiến pháp 72. Họ tự cho họ cái quyền đại diện cho nhân dân (đồng bào) để tự quyết xây dựng hiến pháp bởi nhân danh quyền lực của nhân dân (ăn bám điều 2 hiến pháp hiện hành).!!!

3. Chính vì họ tự quyết nội dung hiến pháp 72, nên họ chỉ giới thiệu ra công chúng trên trang BauxitVN và Anhbasam, và kêu gọi mọi người ký tên ủng hộ mà không hề đề cập đến vấn đề cho phép mọi người sửa đổi hiến pháp 72 của họ. 

Vậy, việc kêu gọi ký tên ủng hộ hiến pháp 72 này có ý nghĩa gì.???

Xin thưa, đó là một việc làm nhằm che dấu cho cái gọi là “ký tên phúc quyết Hiến Pháp 72”. Chỉ được ký tên phúc quyết, chứ không được quyền sửa hiến pháp 72. Việc ký tên phúc quyết này sẽ dẫn đến kết quả là bản hiến pháp 72 này sẽ được tuyên bố là có hiệu lực.

Thế nên, việc tôi trình bày ở trên: Ký tên vào nội dung mà mình không hiểu là một việc làm rất tay hại.!!

4. Họ tự tung hô là trí thức đi đầu. Một khi đã là trí thức thì phải làm những điều sáng suốt và có lợi ích cho xã hội đúng không thưa quý vị.?? Thế nên, sau khi kết thúc bài viết này, chính quý vị hãy tự nhìn nhận xem những việc làm này có là sự sáng suốt, trí tuệ vì lợi ích cho toàn xã hội hay chỉ vì lợi ích “nhóm trí thức”.

5. Trong thư kiến nghị, họ lấy nội dung điều 2 hiến pháp hiện hành: “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân” để bám vào đó như là một cái cớ để lấy lòng mọi người ủng hộ cho nhóm của họ, nhóm 72 người trí thức.

6. Tại mục [1.], nhóm 72 này dường như biết rất rõ quyền lập hiến thuộc về các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương. Nhưng họ lại bám vào chủ thể quyền lực là thuộc về toàn dân, để đề cao vai trò “trí thức” đi đầu (hàng đầu) trong nhân dân của họ. Nên trong thư kiến nghị, họ đã tước bỏ quyền lập hiến thuộc về Quốc Hội, trích thư kiến nghị:

“Quyền lập hiến (xây dựng, ban hành hay sửa đổi hiến pháp) là quyền sinh ra các quyền khác (lập pháp, hành pháp và tư pháp) phải thuộc về toàn dân, chứ không thể thuộc về bất kỳ một tổ chức hay cơ quan nào, kể cả Quốc hội.

Đọc kỹ phần tô đậm: Quyền lập hiến không thể thuộc về Quốc Hội.

Đây là một điều trái ngược với sự hiểu biết của họ về lập hiến [1.], vậy nhóm 72 người này đang có mưu đồ gì.?? Vì lợi ích của toàn dân, hay vì lợi ích lưu danh “trí thức”.???

7. Trong lời giới thiệu dẫn dắt đi vào hiến pháp 72, họ lại viết, trích:

chúng tôi, nhân dân Việt Nam, thông qua các đại diện của mình, xây dựng bản Hiến pháp này.

Nếu quyền lập hiến là của nhân dân, thì chẳng lẽ mỗi người dân lại lập ra một nhóm nhỏ rồi tự cho ra hiến pháp… Cuối cùng nước Việt Nam này có hàng triệu bản hiến pháp, vậy thì có trật tự gì không.??

Sẽ không có trật tự gì cả.! Thế nên, 72 người này suy ra rằng: Cần phải có một nhóm đại diện cho nhân dân để viết và xây dựng hiến pháp, thế nên họ có câu trên trong hiến pháp 72. Nhưng tại sao “các đại diện” mà không phải là “đại biểu Quốc Hội”, mà lại là một nhóm 72 người tự ý xây dựng hiến pháp.???

Phải chăng năm 1787, 13 bang thuộc địa Hoa Kỳ có 56 đại biểu lập ra hiến pháp Hoa Kỳ, nay ở Việt Nam có 72 người đã là tiến bộ hơn.???

– Xin thưa ngay, 56 đại biểu của Hoa Kỳ là đại biểu cho 13 bang thời đó… Khác với 72 người hiện nay, 72 người này là họ tự tụ tập thành nhóm (đa số là Hà Nội và Sài Gòn) mà không phải là đại diện cho các địa phương khác trên toàn quốc (người của từng địa phương).!

Một khi không phải là đại biểu quốc hội, hoặc nhóm đại biểu đại diện cho nhân dân của từng địa phương để nhóm họp Hội Nghị Lập Hiến, thì 72 người này đã vi phạm chính cái điều họ tuyên truyền “quyền lập hiến là của nhân dân”, vì 72 người này đã tự quyết nội dung hiến pháp 72 mà không phải là toàn dân được cùng viết hiến pháp với họ.!!!

Đó là sự bất hợp lý, khi 72 người này tự cho họ cái quyền đại diện của nhân dân để rồi tự quyết nội dung, tự quyền xây dựng hiến pháp là của họ mà quyền lập hiến không thuộc về quốc hội.!!

8. Sau khi chờ đợi có trên 2,000 chữ ký, đến ngày 4-2-2013 họ trao thư kiến nghị 72 – hiến pháp 72 của họ cho đại diện quốc hội hiện hành. Họ viết trên trang Anhbasam “một phái đoàn 16 đại biểu nhân sĩ trí thức đại diện...”. Sau khi bị chất vấn, họ sửa lại “một phái đoàn 15 nhân sĩ trí thức đại diện”.

16 (15) đại biểu này đã tiến hành bầu cử dân chủ và công khai cho 72 người + hơn 2,000 đồng bào để cử ra người đại diện hợp pháp chưa, mà họ dám sử dụng từ “đại biểu”.???

Phái đoàn” ư, “15 đại biểu” ư…. họ đang có ý đồ gì.???

9. Khi trao thư kiến nghị cho người đại diện ủy ban sửa hiến pháp của Quốc Hội, họ lại có một đòi hỏi phi lý, cực kỳ phi lý… Đó chính là đòi hỏi Quốc Hội phải giới thiệu, quảng cáo thư kiến nghị 72 – hiến pháp 72 của họ trên trang web của quốc hội và cả trên báo in mà không đề cập đến việc trả tiền (muốn được quảng cáo miễn phí).

– Họ muốn quảng cáo trên báo in, thì họ phải đề cập với cơ quan báo chí và phải trả tiền quảng cáo trên báo…. Tiền thuế của dân đâu có làm chuyện vớ vẩn tầm phào đi quảng cáo hiến pháp 72 độc tài như vậy được.!!!

Ngay cả chính trị Mỹ khi tranh cử họ còn phải móc tiền túi riêng để quảng cáo cho chính sách và đường lối của người muốn tranh cử.

Thế thì, 15 con người này lấy quyền gì để đòi hỏi phải được quảng cáo hiến pháp 72  trên các báo chí.???

Trích: “Theo tinh thần đó, trang thông tin điện tử của Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp và các báo in cần đăng Kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013 cùng với các ý kiến khác về sửa đổi Hiến pháp.

Chúng tôi tha thiết mong bản Kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013 … tiếp tục được phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức”

Đó là đòi hỏi biểu hiện của việc muốn được đặc quyền mà đảng viên đảng cộng sản đã quen thói, nhằm quảng cáo được rộng hơn để mọi người tìm đến trang web BauxitVN và ký tên phúc quyết cho hiến pháp 72 của họ.

Khi đòi hỏi bằng “quyền lực của nhân dân” không đạt được thì đến quyền ăn xin “chúng tôi tha thiết“.

10. Khi nhận được thư phản hồi của Quốc Hội về việc tiếp nhận ý kiến sửa đổi hiến pháp, phía Quốc Hội đã khéo nhắc nhở họ là việc góp ý phải thông qua đại biểu Quốc Hội. Đúng thực là như vậy, bất kỳ kiến nghị hay ý kiến sửa đổi gì liên quan đến luật pháp và hiến pháp đều phải thông qua đại biểu Quốc Hội, đó là quy tắc cơ bản của sự dân chủ. Thế nhưng, 72 người này lại cho ra một bức thư thông báo đòi hỏi những điều cực kỳ phi lý khi bám vào chủ thể: Quyền lực thuộ về nhân dân thì quyền lập hiến không thể thuộc về Quốc Hội.

Trích thư thông báo phản hồi.:

Chúng tôi thấy cần nói rõ vài điểm sau đây:

1-Trong một nước mà tất cả quyền lực thuộc về nhân dân và Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì quyền lập hiến là quyền sinh ra các quyền khác (lập pháp, hành pháp và tư pháp) phải thuộc về toàn dân, chứ không thể thuộc về bất kỳ một tổ chức hay cơ quan nào, kể cả Quốc hội.”

.

Quyền lực thuộc về nhân dân thì quyền lập hiến không thể thuộc về Quốc Hội… Đây là luận điệu của một thuật ngữ Ngụy Biện dựa trên những dẫn chứng khiến cho người khác nghĩ đó là sự LOGIC.

Trên thực tế tại các quốc gia trên thế giới này, quyền lập hiến là của Quốc Hội thông qua  Hội Nghị Lập Hiến bởi các đại biểu đại diện cho nhân dân của từng địa phương. Chứ không phải bởi quyền của một nhúm người đại diện cho nhân dân (không cụ thể).!

Thế nên, việc nhóm 72 người này ra thư thông báo phản hồi như trên là họ đã cố chấp không chấp nhận trình hiến pháp 72 cho đại biểu Quốc Hội, đó là không có tôn ti trật tự khi chưa giải tán Quốc Hội chxhcn Việt Nam. Họ muốn tước bỏ quyền của Quốc Hội hiện hữu mà phải thực thi đòi hỏi của họ.

– Đó là hành động đòi hỏi sai trái, gây ra cho toàn dân sự ngộ nhận về quyền lực thực sự của nhân dân. Họ cố tình bẻ cong luật pháp để hướng nhân dân tiếp tục ủng hộ sự sai trái của họ khi họ nhân danh “quyền lực của nhân dân” và dân chủ.

– Quyền lực thực sự của nhân dân để thực thi dân chủ là quyền cử tri – đến đại biểu – đến Quốc Hội – đến lập hiến (bao gồm tạo hiến pháp mới, hoặc sửa hiến pháp cũ). Chứ không phải là một cái quyền chung chung là quyền nhân dân.

11. Trong khi 72 người này tuyên truyền thông qua trang anhbasam: Quyền lập hiến là quyền của nhân dân. Họ muốn mọi người ký tên ủng hộ cho họ, vì họ là trí thức đi đầu. Việc ký tên này thực chất là mưu đồ ép người dân ký tên phúc quyết cho hiến pháp 72 của họ để trở thành hiến pháp của quốc gia, rồi hô lên là hiến pháp thuận theo lòng dân.

Việc này đã thể hiện cụ thể ý đồ của họ thông qua 2 đoạn có trong chính hiến pháp 72:

Trích:

chúng tôi, nhân dân Việt Nam, thông qua các đại diện của mình, xây dựng bản Hiến pháp này.” Được đặt tít trên đầu hiến pháp 72.
.
Hiến pháp này có hiệu lực sau 100 ngày kể từ ngày được nhân dân phúc quyết thông qua.” Được giấu nhẹm cuối hiến pháp 72.
.

12. Họ đã có chủ tâm chỉ muốn họ là đại diện của toàn dân để xây dựng hiến pháp, thế nên họ đã ngụy biện trước nhân dân bằng luận cứ: Quyền lập hiến là của toàn dân mà không thuộc về quốc hội.

Thế nhưng, tại chương III, điều 34 hiến pháp 72, họ lại viết:

Quyền lập pháp được nhân dân ủy quyền cho Quốc hội.”

Rồi sau đó, ngay tại điều 37 họ viết trong hiến pháp 72 (bầu cử thượng viện và hạ viện): “Việc bầu cử toàn bộ các Hạ nghị sĩ và các Thượng nghị sĩ lần đầu tiên theo Hiến Pháp này được tiến hành trong vòng 100 ngày kể từ ngày bản Hiến pháp có hiệu lực.

Như vậy, việc họ kêu gọi nhân dân (đồng bào) ký tên ủng hộ cho họ, chính là đồng bào ký phúc quyết cho hiến pháp 72 của họ trở thành hiến pháp của quốc gia. Với một số lượng nào đó mà họ thấy là đủ (tối thiểu 4 triệu dân, hoặc tối đa 46 triệu dân) thì 100 ngày sau hiến pháp này trở nên có hiệu lực. Tức là, họ những người nhân danh trí thức này là những người xây dựng hiến pháp này mà không phải là toàn dân.

– Đó là độc tài.!!! Vi hiến và tước đoạt quyền lập hiến của toàn dân (quyền lập hiến của nhân dân như chính họ tuyên truyền).

Một điều mâu thuẫn ở đây: Hiến pháp có trước rồi mới có quốc hội, trong khi đó quyền lập hiến lại trao cho quốc hội.

Như thế chẳng khác nào: Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tương lai là một Quốc Hội bù nhìn, một quốc hội chỉ có quyền ký thực thi hiến pháp 72 của 72 tên đảng viên cộng sản độc tài mà không là hiến pháp bởi Hội Nghị Lập Hiến của đại biểu trên toàn quốc. Và quyền lập hiến trao cho Quốc Hội này cũng không phải là quyền lập hiến, mà là quyền xác nhận hiến pháp bởi sự áp đặt , mà Quốc Hội phải ký thông qua và thực thi.

13. Ngoài ra, hiến pháp 72 này đã tự quyết Tên Quốc Gia, Quốc Kỳ, Quốc Huy, Quốc Ca và thủ đô. Mà không thông qua bất kỳ cuộc trưng cầu ý kiến nào của toàn dân.

– Đó là sự độc tài.!

Chẳng khác gì điều 4 hiến pháp sẽ bị sửa đổi thành:

“Điều 4

Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Trở thành:
.
“15 trí thức là đại biểu trung thành của toàn dân, của cả dân tộc theo ông Marx mà không theo ông nào cả, là 15 người trong hàng ngũ lãnh đạo dân tộc, nhà nước và xã hội. 15 đại biểu trí thức hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật do 15 người tự quyết.”
.

 14. Phân tích đi sâu vào cái gọi là Tam Quyền Phân Lập của hiến pháp 72 thì tôi thấy rằng, tất cả quyền lực lại tập trung vào cho chủ tịch Hạ Viện, kế đến là Tổng Thống.

Mà chủ tịch Hạ Viện lại tương đương với trưởng đại diện, tức là Nguyễn Đình Lộc trưởng “phái đoàn”đại biểu trao thư kiến nghị ngày 4-2-2013. Vậy Nguyễn Đình Lộc sẽ là tổng thống VNDCCH tương lai hay là chủ tịch Hạ Viện.??

Mặt khác, trong vai trò là trưởng đại biểu trao thư kiến nghị cho Quốc Hội hiện hành ngày 4-2-2013 vừa qua, Nguyễn Đình Lộc đã phát biểu trên đài BBC ngày 5-2-2013: “Chúng tôi bây giờ là theo ông Marx chứ không phải là theo ai khác đâu“.

Vậy liệu rằng, đây là lời phát biểu cá nhân của Nguyễn Đình Lộc, hay là lời phát biểu trên tư cách là trưởng đại biểu của phái đoàn 15 đại biểu thay mặt cho toàn dân đi theo ông Marx.??

Chúng tôi là những ai đi theo ông Marx.??

Cả đồng bào, nhân dân và dân tộc Việt Nam này sẽ đi theo ông Marx ư.???

– Nhắm mắt nhắm mũi Ký tên phúc quyết mà không tìm hiểu kỹ, sẽ dẫn đến tai hại như trên.! Quý vị cũng muốn đi theo ông Marx à.??

15. Đọc hết bài này “1609. GIẢI TRÌNH ĐỂ MONG TRÁNH SỰ HIỂU LẦM”  trên trang anhbasam, nếu quý vị nào chưa đọc hết bài trích kể trên, thì quý vị nên dành một ít thời gian để đọc:

 Phần cuối nội dung của bài đó là tranh luận, chỉ trích và phê phán xoay quanh vấn đề: Giành giựt tác quyền sửa hiến pháp, giữa “thư kiến nghị 72” và “cùng viết hiến pháp”

Trang anhbasam đã dùng từ ngữ rất nặng để phê phán người đã “cố ý” sửa hiến pháp 72 của họ khi web “cùng viết hiến pháp” đăng mà không dẫn nguồn.

Họ (anhbasam + 72 người) không chấp nhận bất cứ ai sửa hiến pháp của họ, thì đâu gọi là đóng góp ý kiến, thảo luận và sửa hiến pháp 72.??? Đâu là quyền lập hiến của nhân dân như lời họ nói.??

– Đến cả quyền lập hiến ra hiến pháp là lợi ích chung của toàn dân, mà họ còn tranh nhau cái chữ “tác quyền” và “trích dẫn nguồn” thì quả thật là rất “….”  (theo riêng ý của tôi là “rất ấu trĩ”)

…..

Vì thời gian có hạn, nên tôi xin tạm dừng ở đây.

Đọc đến đây, là nhân dân Việt Nam thì chính quý hãy có cái nhìn đúng đắn về dân chủ và nhân quyền, nhất là tự quyết về quyền tự do của mình.

Quý vị hãy trả lời câu hỏi: Quý vị đã đọc kỹ thư kiến nghị 72 – hiến pháp 72 chưa mà đã ký tên.???

Quý vị ký tên vì ủng hộ tinh thần giải thể sự độc tài lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, tam quyền phân lập, hay quý vị đã ký tên vì sự ủng hộ mù quáng bởi nghe theo quảng cáo là “trí thức” nà không xét tính hợp lý của toàn văn bản hiến pháp 72.???

Liệu rằng, quý vị có chấp nhận đi theo Marx mà không là theo ai khác không.? Liệu rằng Quý vị có chấp nhận tên VNDCCH không.? Liệu rằng quý vị có chấp nhận cờ đỏ sao vàng không.? Liệu rằng quý vị có chấp nhận bảng tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh không.?

Và rằng, quý vị đã đặt bao nhiêu % sự tin tưởng của quý vị vào 72 con người mà trên 95% là đảng viên cộng sản về hưu này.???

Liệu rằng việc ký tên ủng hộ trên tinh thần cần phải giải thể quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam có bị biến thành chữ ký phúc quyết cho hiến pháp 72, xây dựng quyền lực cho các đảng viên đảng cộng sản về hưu.???

Câu trả lời đến từ mỗi quý vị, mỗi người mỗi ý.

Với tôi: Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì cộng sản làm.

72 người, họ chỉ là trí thức hạn hẹp trong sự hiểu biết của đảng viên cộng sản, mà không phải là trí thức đi đầu của toàn dân và xã hội Việt Nam.

Họ đang bịp bợm nhân dân, núp bóng dưới danh nghĩa: Quyền Lập Hiến không thể thuộc về Quốc Hội

Họ tự áp chế đi theo Marx, tự áp chế Tên Quốc Gia, Quốc Kỳ, Quốc Ca và một số điều mâu thuẫn trong chính hiến pháp 72, lẫn lập luận ngụy biện Quyền Lập Hiến không thể thuộc về Quốc Hội đã chứng minh một vấn đề: 72 con người này là phi dân chủ, phi nhân quyền. Chỉ là những tên cộng sản độc tài, cố lưu danh là trí thức khi về hưu.

Họ muốn lập ra hiến pháp 72, và cái danh trí thức đi đầu, hàng đầu để làm đà cho họ khôi phục quyền lực trong vai trò lãnh đạo một nước VNDCCH. Dường như họ đang muốn toàn dân Việt Nam phải tôn sùng họ như là một nhóm thủ lĩnh tinh thần (như hồi giáo cực đoan).

Hãy sáng suốt để quý vị không đi đến hiện tượng Ai Cập hiện tại, dồn tất cả sự ủng hộ cho một nhóm lợi ích cơ hội, để rồi lại lật đổ chính người mình ủng hộ.!!

Như chính trước đây quý vị đã tin lời Hồ Chí Minh, để rồi giờ đây quý vị phản đối cộng sản.!

Anhbasam hiện giờ chẳng khác nào là “cơ quan ngôn luận” cho cộng sản về hưu.!

Thời gian sẽ trả lời cho mưu đồ của những tên đảng viên đảng cộng sản. Việc làm bất chính, cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra mà thôi.

Chính 72 người này bày ra cái trò Quyền Lập Hiến là của nhân dân mà không thể thuộc về Quốc Hội đã gây xáo trộn xã hội Việt Nam, đẩy người dân Việt Nam vào khủng hoảng chính trị, điển hình là lập hiến. Làm cho người dân Việt Nam hiểu sai lệch về quyền lập hiến. Việc làm này dẫn đến một lợi ích duy nhất đó là…. Sự xáo trộn của nhân dân sẽ làm tôn vinh “giá trị trí thức” của họ.

Quyền lực thực của nhân dân chỉ thông qua quyền cử tri đối với các đại biểu quốc hội trên toàn quốc mà không thể nào thông qua một nhóm nhỏ đại diện. Quyền Lập Hiến mới hoàn toàn chỉ bởi Quốc Hội thông qua Hội Nghị Lập Hiến mà thôi.

P/s: Tôi luôn luôn muốn một xã hội vắng bóng hoàn toàn đảng phái chính trị, tức là một xã hội không có chia phe phái, không hề tồn tại bất kỳ đảng chính trị nào. Mà ở đó là một xã hội ai có năng lực, tích cực hoạt động phục vụ vì xã hội và cộng đồng thì được nhân dân tiến cử lên làm thống đốc, phó thống đốc, nghị sĩ, rồi từ đó tiến đến ứng cử ra làm Tổng Thống và Thẩm Phán tòa án (nếu có bằng luật).

Tôi không ủng hộ bất kỳ một đảng chính trị nào. Vì sớm hay muộn gì khi đảng chính trị đó mở rộng ra và chiếm hơn 1/2 dân số là đảng viên của họ, thì họ cũng sẽ là độc tài mà thôi.!!!

Tôi có một chân lý luôn theo đuổi: Khi nào trên thế giới này không còn bất kỳ một đảng phái nào tồn tại, khi đó hòa bình sẽ có trên mỗi cư dân địa cầu, không còn chiến tranh, không còn đau khổ và đói nghèo.

Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.!

Tôi sống như không được sống.

Vì đảng con sâu (CS) đã giành quyền sống thay tôi.

Lam Việt.

Advertisements

One thought on “Mưu đồ trong Kiến Nghị 72 và Hiến Pháp 72.??

  1. Pingback: “Chuyên án”: Kiến nghị 72 – Hiến Pháp 72 và những chứng cứ. | Lam Việt Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s