“Hiến pháp là gì.? Lập hiến là gì.?”

Hiện nay, có rất nhiều người dân, đồng bào hoan mang về cái gọi là “quyền lập hiến là của toàn dân mà không thể thuộc về bất kỳ tổ chức và không thể thuộc về quốc hội”. Vì hiện nay, tình trạng bầu cử trong nước là “đảng cử dân bầu” thế nên, đại đa số sự hiểu biết của nhân dân về bầu cử ĐẠI BIỂU của DÂN CHỦ đã đi vào lối mòn của nhận thức, họ không còn hiểu được giá trị và vai trò của một nghị sĩ (người đại diện cho dân) tại Quốc Hội theo quy tắc dân chủ là như thế nào. Thế nên mới xuất hiện lời tuyên truyền làm thêm ngu dân “quyền lập hiến là của toàn dân mà không thể thuộc về bất kỳ tổ chức và không thể thuộc về quốc hội”.!

Dân phải có trình độ và trí tuệ thì mới thực thi được dân chủ.!!!. Nên Lamvietblog có bài viết này để diễn giải cho người dân hiểu rõ thêm về giá trị của Hiến Pháp và Quyền Lập Hiến, cải thiện dân trí.!!!

Khi nói đến HIẾN PHÁPLUẬT PHÁP (PHÁP LUẬT) dường như chúng ta sẽ nhận ra ngay sự khác biệt bởi “Hiến” và “Luật” theo những gì mà xã hội đã loan truyền bởi những khái niệm chung chung. Nhưng khi đi vào chi tiết thì 2 cụm từ này sẽ gây cho chúng ta sự lúng túng. Thế nên, bài viết này Lamvietblog sẽ sử dụng lý luận LOGIC để phân tích chi tiết giá trị của HIẾN PHÁPLUẬT PHÁP để chúng ta có được cái nhìn và sự hiểu thông suốt về QUYỀN LẬP HIẾN.

Theo từ điển Hán Việt thì cả 3 từ: Hiến – Pháp – Luật giải nghĩa vòng vo cũng chỉ gom lại có một nghĩa là LUẬT, tức là nói đến các QUY TẮC.

Theo định nghĩa chung HIẾN PHÁP: Là những quy tắc cơ bản, những quy tắc chung được thiết lập (chỉ định) để áp dụng cho một đất nước, tổ chức, cơ quan,…v.v….. Danh từ ‘Constitution’: Hiến Pháp, được hình thành bởi động từ ‘to constitute’: Thiết lập, chỉ định.

Theo định nghĩa chung LUẬT PHÁP (pháp luật): Là một hệ thống các quy tắc và hướng dẫn được thực thi thông qua các tổ chức xã hội để quản lý hành vi…. Danh từ LAW

Như vậy có thể hiểu ngắn gọn và cụ thể về HIẾN PHÁP và LUẬT PHÁP như sau:

“Hiến Pháp: Là những quy tắc chung.

Luật Pháp: Là những quy tắc chi tiết.”

Điều này có nghĩa, từ những quy tắc chung sẽ hình thành nên những quy tắc chi tiết.

* Nói về các hành vi liên quan đến HIẾN PHÁP thì chúng ta có:

– Lập Hiến: Thành lập hiến pháp.

– Tu Hiến: Sửa đổi hiến pháp.

– Vi Hiến: Vi phạm hiến pháp.

* QUYỀN LẬP HIẾN: Là nói đến quyền được thành lập những quy tắc chung để thiết lập cho toàn dân, nhưng nói đến toàn dân là phải nói đến quy tắc dân chủ: Đa số và quyền của thiểu số. Khi nói đến quy tắc dân chủ là phải tuân thủ điều cơ bản sau:

** Các quy tắc chung là quyền lợi của toàn dân phải thông qua các luật về Quyền Cử Tri để biểu quyết và truyền đạt cho Nghị Sĩ địa phương (đại diện cho dân địa phương), từ đó các nghị sĩ địa phương trên toàn quốc sẽ tranh luận và biểu quyết HIẾN PHÁP thông qua hội nghị của Quốc Hội. Gọi là HỘI NGHỊ LẬP HIẾN. **

“Thế nên QUYỀN LẬP HIẾN chính là quyền của Quốc Hội thông qua các nghị sĩ bởi sự kiểm soát của CỬ TRI theo quy tắc dân chủ (đa số và quyền thiểu số).”

Note: Bắt buộc phải là quyền của cử tri mà không là quyền chung chung của toàn dân. Vì cần phải sàn lọc những đối tượng là CỬ TRI hợp pháp.!

VD: Trẻ em dưới 16 tuổi là một số rất đông chưa đủ năng lực chịu trách nhiệm hành vi, chúng nó sẽ có những đòi hỏi quyền lợi rất khác với đại đa số người lớn (từ trên 16 tuổi trở lên). Người bị bệnh tâm thần và già yếu mất trí nhớ cũng là một số rất đông, họ sẽ không đủ năng lực chịu trách nhiệm về hành vi của họ…. Những đối tượng này cũng được mang danh là nhân dân, nhưng không là QUYỀN CỬ TRI hợp pháp.!

Nếu nói chung chung là quyền của toàn dân (của nhân dân), sẽ dẫn đến sự lạm dụng quyền và không mang tính chính danh: “Ông A tự quyết là đại diện cho nhóm thiểu số trẻ em dưới 16 tuổi, Bà B cũng sẽ tự quyết là đại diện cho nhóm thiểu số người bệnh tâm thần và người già mất trí nhớ…. Những nhóm thiểu số không có quyền cử tri hợp pháp.!

Thế nên, những đối tượng này không thể có Quyền Lập Hiến, mà Quyền Lập Hiến phải thông qua sự biểu quyết của các Nghị Sĩ tại Quốc Hội bởi sự kiểm soát của CỬ TRI theo quy tắc dân chủ (đa số và quyền thiểu số).!

Như tại định nghĩa bên trên về HIẾN PHÁPLUẬT PHÁP, thì Quốc Hội chính là cơ quan có được cả quyền LẬP HIẾNLẬP PHÁP TU HIẾN (Lập ra các quy tắc chung –  lập ra các quy tắc chi tiết và sửa các quy tắc đó). Như vậy QUYỀN LẬP HIẾN lúc này còn được gói gọn và có thể hiểu là QUYỀN LẬP RA CÁC QUY TẮC.! Vì đây là cơ quan hoạt động của các nghị sĩ là người đại diện được biểu quyết bởi nhân dân thông qua các quy tắc bầu cử dân chủ (đa số và quyền thiểu số).

Như chính sự giải nghĩa ngắn gọn và cụ thể

“Hiến Pháp: Là những quy tắc chung.

Luật Pháp: Là những quy tắc chi tiết.”

Sẽ giúp cho nhân dân (đồng bào) hiểu được các giá trị cần thiết để truyền đạt cho người đại diện khi tiến hành một HỘI NGHỊ LẬP HIẾN…. Đó là cần phải lập ra một bản hiến pháp chỉ nêu lên những quy tắc chung, mà không bao gồm cả những quy tắc chi tiết (luật pháp) xen kẻ trong đó, để tránh phải sửa đổi hiến pháp nhiều lần trong tương lai (sửa đổi những quy tắc chi tiết có trong Hiến Pháp).!!!

Khi người dân có dân trí và hiểu được giá trị của HIẾN PHÁP, sẽ giúp tạo ra một bản hiến pháp thực sự DÂN CHỦ và trường tồn với thời gian.!!!

Chính vì quốc hội hiện nay không phải là quốc hội dân chủ, một quốc hội chỉ bởi “đảng cử dân bầu” bởi đại đa số là đảng viên đảng cộng sản là thành viên nên đã khiến sự nhận thức của người dân về vai trò và giá trị của đại biểu (nghị sĩ) bị sai lệch. Thế nên rất cần nhân dân và đồng bào đứng lên đòi hỏi phải giải tán Quốc Hội của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Từ đó toàn dân sẽ tiến hành bầu cử người đại diện mới độc lập, thành viên không là đảng viên của bất kỳ đảng phái chính trị nào để tiến đến thành lập Hội Nghị Lập Hiến, biên soạn và biểu quyết một hiến pháp mới cho đất nước Việt Nam.!!!

….

Hiện nay, có rất nhiều người dân hoan mang về cái gọi là “quyền lập hiến là của toàn dân mà không thể thuộc về bất kỳ tổ chức và không thể thuộc về quốc hội”, đi kèm theo đó họ được một số người LUẬT SƯ giải thích:…. “Bất cứ ai (nhóm, cá nhân) đều có quyền đưa ra một Dự Thảo Hiến Pháp. Các bản Dự Thảo cứ cạnh tranh nhau và nhân dân sẽ tham khảo, để cuối cùng sẽ quyết định bằng lá phiếu: Chọn cái nào. Dân trực tiếp bầu ra Quốc Hội lập hiến, để QH này soạn thảo ra một bản HP (sau khi tham khảo ý dân và tham khảo các bản HP đang cạnh tranh nhau). QH lập hiến đưa ra bản HP (tổng hợp) của mình để 90 triệu dân bỏ phiếu (theo đa số). Gọi là trưng cầu dân ý. Khi HP chính thức được dân chấp nhận, thì QH lập hiến hết nhiệm vụ, tự giải thể. Dân sẽ bầu tiếp ra QH lập pháp, nhiệm vụ là soạn các luật “con” (tuyệt đối dựa vào luật “mẹ”)….”

.

Vì hiện nay, tình trạng bầu cử trong nước là “đảng cử dân bầu” thế nên, đại đa số sự hiểu biết của nhân dân về bầu cử ĐẠI BIỂU của DÂN CHỦ đã đi vào lối mòn của nhận thức, họ không còn hiểu được giá trị và vai trò của một nghị sĩ (đại diện cho dân) tại quốc hội theo quy tắc dân chủ là như thế nào. Thế nên mới xuất hiện lời tuyên truyền làm thêm ngu dân “quyền lập hiến là của toàn dân mà không thể thuộc về bất kỳ tổ chức và không thể thuộc về quốc hội”.!

Dòng tô đỏ trong đoạn trích bên trên là sự giải thích ấu trĩ của những vị LUẬT SƯ, và những vị luật sư  này chắc chắn là luật sư của cộng sản nên họ không biết thế nào là giá trị của DÂN CHỦ và QUYỀN CỬ TRI.!!! Vì họ giải thích lòng vòng thì Quốc Hội cũng chính là nơi tổng hợp và biểu quyết hiến pháp.! Ngoài ra việc tiến hành bỏ phiếu bầu chọn trong toàn dân để chọn hiến pháp, bầu ra quốc hội lập hiến rồi tự giải thể, rồi lại lập quốc hội lập pháp thì càng thêm ngu xuẩn vì làm hao tốn tiền của, hao tốn tài nguyên và hao tốn thời gian vô bổ.!!!

Chính vì họ là cộng sản nên họ không hiểu được các quy tắc dân chủ (đa số và quyền thiểu số) và QUYỀN CỬ TRI, những phân tích trên càng thể hiện được họ đã không hiểu được giá trị thế nào là LẬP HIẾN  LẬP PHÁP, nên họ bám vào chủ thể quốc hội chỉ được quyền LẬP PHÁP mà không là quyền LẬP HIẾN, họ ăn bám vào chủ thể “quyền lập hiến là của toàn dân mà không thể thuộc về quốc hội” đó là thứ trí tuệ ấu trĩ và ngu xuẩn của đảng viên cộng sản làm ra và nhồi sọ đồng bào, nhằm làm ngu dân để trị.!!!

Dân phải có dân trí thì mới thực thi được dân chủ.!!!

Chúng ta đang chống là chống cộng sản độc tài, thì nhóm 72 cũng chính là đảng viên cộng sản đang có biểu hiện độc tài thì chúng ta cũng phải chống.!!!

Lý do LamvietBlog hành động chính là chống lại mọi biểu hiện của sự độc tài của bất kỳ phe phái, đảng chính trị nào.!

https://lamvietblog.wordpress.com

—–

Tôi sống như không được sống.

Vì đảng con sâu (CS) đã giành quyền sống thay tôi.

Lam Việt

hien phap la gi - lap hien la gi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s