Một lần nữa, Lam Việt phải giải thích rõ cách đấu tranh “dân chủ” của Nguyễn Quang A – Chu Hảo và đồng bọn của hắn ta chỉ là chủ dân theo đường lối xã hội chủ nghĩa – cộng sản, không phải Democracy của Mỹ.!! Vì sao là chủ dân.???

Một câu hỏi thật lòng về đạo lý.

 

Quý vị có biết gì về Dân Chủ trong tiếng Việt và Democracy của tiếng Mỹ (tiếng Anh) là gì không.?

Chính xác, nếu dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh, hay dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt thì nó là 1.

Nhưng, chúng hoàn toàn khác biệt nhau về ý nghĩa và cách vận hành nó trong chính trị. Vì dân chủ theo kiểu chủ nghĩa xã hội – cộng sản, và dân chủ – Democracy khi gọi bằng tiếng Việt đều là DÂN CHỦ. Vì nó từ đồng âm, tuy là đồng âm nhưng nó khác về ý nghĩa rất rõ rệt.

Khác biệt lớn nhất là:

* Dân Chủ của xã hội chủ nghĩa – xã hội dân sự – cộng sản: Dân làm chủ, nên người đại diện cho dân là người lãnh đạo đất nước. Nhưng người này không được bầu lên bởi dân hoặc bởi lá phiếu của dân, mà bởi sự chỉ định lẫn nhau từ những kẻ tự nhận là đại diện của dân. Trong tiến trình dân chủ của họ không tồn tại sự đối lập (nhóm thiểu số). Thành quả của sự dân chủ này là chỉ một nhóm, phe phái lợi ích đạt được sự tốt đẹp độc quyền lãnh đạo, mọi người trong xã hội không được thừa hưởng lợi ích dân chủ.

* Dân Chủ – Democracy: Cũng là một hình thức dân làm chủ, nhưng tính tự chủ của mọi người là như nhau, và được quyết định thông qua lá phiếu bầu (VOTE) bởi quy tắc đa số thắng thiểu số và quyền của thiểu số tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau phát triển, đem sự tốt đẹp đến cho mọi người trong xã hội.!!!

 

Nếu người dân không phân biệt được sự khác biệt giữa 2 ý nghĩa này, sẽ dẫn đến một kết cục bi thảm khác cho đất nước Việt Nam trong tương lai. Đó chính là tạo dựng lên một kẻ độc tài mới trong vỏ bọc ‘đấu tranh dân chủ’, tự phong là đại diện nhân dân.!!!

Nên, cộng sản luôn kiềm hãm tri thức trong dân phát triển để nhằm kiềm hãm sự nhận thức gữa dân chủ theo đường lối cộng sản và Democracy, giúp đảng cộng sản tiếp tục duy trì sự lãnh đạo độc tài, không bởi nhóm này thì do nhóm khác tranh giành quyền lực nhau.

Cụ thể, Nguyễn Quang A và đồng bọn tự nhận là trí thức, có nghĩa cho họ là khôn hơn dân và kiềm hãm sự phát triển tri thức trong nhân dân. Buộc dân phải suy tôn họ lên làm lãnh đạo chỉ vì phân biệt trình độ và tri thức.

 

Khi Nguyễn Tất Thành chết năm 1932 do bệnh Lao, Hồ Quang, tức Hồ Tập Chương là một đồng chí của Nguyễn Tất Thành cùng hoạt động trong đảng cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông 1929 – 1931. Hồ Quang được cộng sản Trung Quốc phái về Việt Nam năm 1941, sau khi tình báo Trung Quốc mật thám cho chính quyền Pháp bắt và thủ tiêu hết các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Gian lúc bấy giờ.

 

Hồ Tập Chương về Việt Nam hô vang khẩu hiệu ‘dân chủ’, và ‘đấu tranh dân chủ’. Có lẽ không chỉ mình đảng cộng sản Việt Gian hô vang điều đó, mà có lẽ nhiều đảng phái và hội khác cũng hô vang.

 

Vậy, cụm từ ‘dân chủ’ này có ý nghĩa gì.?

Chỉ đơn giản là dân Việt đứng lên làm chủ trước sự thống trị của thực dân Pháp, đế quốc Nhật. Ngoài ý nghĩa trên, nó không còn bất kỳ ý nghĩa nào khác.

Đó chính là nguyên do vì sao dẫn đến một tên độc tài mang tên chủ tịch hồ chí minh và chế độ cộng sản Việt Gian tự xưng là đại diện nhân dân, trở thành lãnh đạo đất nước một cách độc tài.

 

Chính vì dân làm chủ gọi tắc là ‘dân chủ’, nên đảng cộng sản tự cho họ là đại diện của nhân dân thông qua việc họ là đại diện của giai cấp: Sỉ – Công – Nông – Thương – Binh. Một khi họ là đại diện của nhân dân, mà nhân dân là chủ, thì người đại diện nhân dân chính là lãnh đạo của nhân dân, lãnh đạo một quốc gia.

 

Không có bất kỳ một lá phiếu bầu (VOTE) nào cả.!! Mà là họ tự xưng, tự cho họ là đại diện nhân dân nên họ là lãnh đạo nhân dân.! Và đảng cộng sản quy định điều đó bằng điều 4 hiến pháp.

 

Hiện tình đất nước Việt Nam hiện nay do đảng cộng sản độc tài lãnh đạo vì họ là đại diện của nhân dân, nếu đứng ở góc độ của một người dân trong xã hội, thì không thể chấp nhận được. Vì đó là đảng chủ, không phải là dân chủ.!!!

 

Trong nội bộ cộng sản Việt Nam chia phe, trong đó có một phe của Trương Tấn Sang muốn lật kèo phe Nguyễn Phú Trọng để lên nắm quyền tổng bí thư đảng cộng sản. Nắm được quyền tổng bí thư tức là nắm đầu đảng, mà đảng là đại diện nhân dân.

 

Nên quy tắc LOGIC cho thấy, kẻ đứng đầu đảng cộng sản sẽ là lãnh đạo một đất nước. Để thực hiện việc đó, Chu Hảo và Nguyễn Quang A cùng đồng bọn bao gồm cả Nguyễn Đình Lộc ra sức vận động nhất thể hóa tổng bí thư vào chủ tịch nước (2011 – 2013), trao quyền thêm cho chủ tịch nước lúc bấy giờ là Trương Tấn Sang (kiểm chứng độc lập bằng internet).

 

Nhưng, thay gì ra mặt tranh giành nhau vị trí lãnh đạo đất nước thì sẽ tố giác trước dân là đảng cộng sản Việt Gian không xứng đáng làm lãnh đạo nhân dân. Nên, Chu Hảo và Nguyễn Quang A muốn bảo vệ cho đảng cộng sản, nên không thừa nhận đứng sau hổ trợ cho Trương Tấn Sang, họ sử dụng chính khái niệm ‘dân chủ’ kia để chống lại việc đảng cộng sản đang là chủ. Mà cụ thể hơn là do Nguyễn Phú Trọng đang ngồi ở vị trí tổng bí thư.

 

Rất nhiều người, nhiều lắm….. Nhiều người họ không phân biệt được sự khác biệt giữa ‘dân chủ’ của cộng sản – chủ nghĩa xã hội, và DÂN CHỦ – DEMOCRACY, họ chỉ biết đơn điệu là dân chủ là chống lại việc đảng cộng sản đang độc tài làm chủ, nên họ chạy theo ủng hộ Chu Hảo và Nguyễn Quang A.

Họ tung hô và tự sướng với nhau đó là một ‘phong trào dân chủ’.! Thực sự, họ chẳng hiểu gì về Dân Chủ theo Democracy.!!! Cái dân chủ của họ nghèo nàn và độc tài lắm.

 

Họ đâu biết rằng, muốn trở thành lãnh đạo đất nước thì họ phải bài mưu nhân danh là đấu tranh dân chủ và tự gọi là đứng đầu phong trào dân chủ, tức là đại diện cho dân. Mà đại diện cho dân thì lại là chủ của dân, nên bọn chúng gồm Chu Hảo và Nguyễn Quang A tự phong và tự nhận là lãnh đạo phong trào dân chủ, chiếm quyền đại diện nhân dân.!!!

 

Hậu quả của nó là gì nếu họ làm cách mạng thành công vào năm 2013???

Đó là những tên tự xưng lãnh đạo phong trào dân chủ này sẽ tiến cử Trương Tấn Sang lên làm tổng bí thư, vì họ tự nhận là đại diện của nhân dân, nên họ tự cho họ cái đặc quyền đó. Và vì Chu Hảo và Nguyễn Quang A làm việc dưới trướng của Trương Tấn Sang nên chắc chắn họ sẽ phải đưa Trương Tấn Sang vào vị trí tổng bí thư.

 

Quý vị đọc giả, quý đồng bào và quý kiều bào có quyền không tin vào Lam Việt tôi. Nhưng thưa quý vị, quý vị có con tim, có khối óc và biết suy nghĩ, quý vị biết đọc. Xin hãy đọc lại nội dung kiến nghị 72 và hiến pháp 72.

 

Chu Hảo, Nguyễn Quang A và đồng bọn của ông ta tự cho, tự nhận và tự xưng là đại diện nhân dân thông qua 2 chữ Trí Thức. Để rồi sau đó họ tiếp tục tự phong là lãnh đạo và sáng lập ra tổ chức Xã Hội Dân Sự, cùng hàng chục cái hội khác gáng vào 2 chữ độc lập.

 

Độc lập cái chi khi mà toàn nghe lời Nguyễn Quang A từ trên chỉ xuống phải làm cái nọ, phải làm cái kia. Độc Lập của họ nghĩa là không nhận lệnh trực tiếp từ đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Mà là nhận lệnh từ Nguyễn Quang A, nên gọi tắt là xã hội dân sự do Nguyễn Quang A cầm đầu.

 

Về ý nghĩa chính trị thì xã hội dân sự chả là cái gì quan trọng trong xã hội cả.!!! Mà bằng chứng từ các nước phát triển và tự do tại Châu Âu cho thấy, chính những cái tổ chức gọi là xã hội dân sự này đều do những tên chủ nghĩa xã hội và cộng sản cầm đầu chống lại chính phủ nhằm chiếm quyền độc tài lãnh đạo đất nước.!!! Trong cái gọi là chủ nghĩa vô sản (cộng sản) chống chủ nghĩa Tư Bản.!!!

 

Bởi vì, nếu là một đất nước DÂN CHỦ – DEMOCRACY thực sự, thì người dân dùng chính quyền lực của mình bằng lá phiếu và vận động lá phiếu (VOTE) để đóng góp và xây dựng đất nước trở nên tốt đẹp hơn, tự do hơn và tôn trọng lẫn nhau.

 

Còn về các tổ chức xã hội dân sự, thường ở đó không bao giờ sử dụng đến phiếu bầu (VOTE), mà chỉ tồn tại duy nhất sự chỉ định, thằng nọ, con kia làm chủ tịch hội, lãnh đạo hội, lãnh đạo tổ chức. Ai đối lập với tổ chức thì tống cổ nó ra.!!!

 

Cụ thể, quý vị có thể thấy bọn cộng sản Việt Gian thời Vệt Nam Cộng Hòa, chúng đã thành lập rất nhiều hội, nhiều tổ chức dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản để chống lại chính phủ tự do và Democracy Việt Nam Cộng Hòa. Cụ thể hơn đó là bọn, Nguyễn Văn Hải (đếch cày), Huỳnh Ngọc Chênh, Huỳnh Tấn Mẫm, Thích Quảng Cáo,…v.v…… Bọn chúng muốn cướp quyền để bọn chúng làm chủ, trong danh nghĩa đấu tranh chống đế quốc Mỹ.

 

Chốt lại: dân chủ của chủ nghĩa xã hội – cộng sản và công cuộc đấu tranh dân chủ của Nguyễn Quang A cùng đồng bọn không phải xuất phát từ sự tự do và Democracy. Cho nên, hiện nay trong tổ chức của chúng:

  1. Không hề tồn tại người đối lập với chúng. Không tồn tại đối lập nên không thể tồn tại độc lập.
  2. Bọn chúng không bao giờ sử dụng lá phiếu dân chủ có sự tham gia của người đối lập.
  3. Họ tự nhận, tự xếp họ là người lãnh đạo đại diện cho tất cả thành viên trong tổ chức, từ đó tự nhận là đại diện cho tất cả nhân dân.
  4. Tất cả thành viên của tổ chức của chúng không hề có tự do, mà tất cả đều bởi từ trên chỉ đạo xuống dưới phải làm theo, phải nói cái gì, phải làm cái gì, phải chống ai, phải ủng hộ bảo vệ cho ai. Ai không làm theo hoặc đối lập thì chúng đuổi ra khỏi tổ chức của chúng.

 

Nhưng, sự dân chủ của Pháp và của Mỹ tức Democracy rất khác biệt. Nó có cùng ý nghĩa với dân chủ kia, nhưng sự khác biệt lớn nhất chính là người dân làm chủ thông qua lá phiếu (VOTE), bởi đa số thắng thiểu số và quyền của thiểu số.

Rất nhiều người Việt Nam không biết đến điều này, kể cả vài nhóm cộng đồng ở Hải Ngoại cũng thế, họ không bao giờ áp dụng quy tắc Dân Chủ – Democracy bằng cách bỏ phiếu có cả đối lập này. Mà quyền lực của họ được duy trì bởi quy tắc của cộng sản là do quen biết và sự chỉ định cho nhau, họ không dùng đến lá phiếu bầu cử của đối lập.!!

 

Nguyễn Quang A đang đấu tranh dân chủ theo mô hình chủ nghĩa xã hội, nhằm tự phong là đại diện nhân dân để chễm chệ tự phong là lãnh đạo nhân dân, tiến tới mặc định làm lãnh đạo đất nước mà không qua bất kỳ một lá phiếu bầu nào. Đó chính là đường lối và phương thức của cộng sản. Vì ông ta và đồng bọn của ông ta chính là cộng sản.!!!

 

Nguyễn Quang A is a liar about Democracy.!!!

Đó chính là dân chủ bịp, dân chủ cuội.!!! Một hành động lợi dụng việc đồng âm của 2 từ dân chủ để chễm chệ được làm chủ dân. Lừa bịp nhân dân thật thà chất phát để tìm kiếm quyền lực cá nhân cho nhóm lợi ích chính trị đê hèn.

 

Chốt lại: Tuy cùng là một cụm từ phiên dịch ra tiếng Việt gọi là Dân Chủ. Nhưng dân chủ của xã hội chủ nghĩa và xã hội dân sự hoàn toàn không phải là Democracy.!!!

.

.

————————–

Lam Việt – Người dân tộc Đại Việt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s